Biobased gebouwschil

De gebouwde omgeving is een grootverbruiker van materialen. Circa 25% van ons materiaalgebruik gaat hieraan op. Wereldwijd gebruikt de bouw 40% van alle grondstoffen. Veel grondstoffen die in de bouw worden gebruikt, worden steeds schaarser.

De markt en de overheden vragen meer en meer om toepassingen voor hernieuwbare en recyclebare grondstoffen. Gezien de huidige economische situatie en met name de situatie in de Nederlandse bouw, is dit het moment voor de deelnemers om de uitdaging aan te gaan om Bio-Based materialen toe te gaan passen in de prefab gebouwschil.

Er zijn veel redenen om Bio-Based materialen te gaan gebruiken. Er zijn voldoende grondstoffen voor de bouw beschikbaar die volledig of voor het grootste gedeelte bestaan uit hernieuwbare grondstoffen, zoals hout, cellulose, biofoams, vlas, hennep, stro, kurk, riet, bamboe, lijnolie etc. Deze grondstoffen kunnen gebruikt worden voor (bouw)materialen, toegepast in funderingen, draagconstructies, daken, gevels, kozijnen/ramen/deuren, gevelbekleding, plaatmaterialen, isolatie, afwerksystemen etc. Er is geen sprake van uitputting van deze grondstoffen en geen afvalprobleem. Ze zijn te recyclen en garanderen een duurzame ontwikkeling op de langere termijn.

Binnen de Nederlandse bouw is er onvoldoende kennis aanwezig om deze materialen op verantwoorde wijze en binnen aanvaardbare risico’s toe te passen. De Nederlandse bouw is echter conservatief in het toepassen van nieuwe producten en technieken, ook al zijn deze nog zo veelbelovend. Een pakkend voorbeeld is het prefab bouwen. Dit is een techniek die reeds bestond in de Tweede Wereldoorlog, maar pas enkele decennia later grootschalig in de bouwwereld werd toegepast. Bio-Based materialen in de bouw zullen eenzelfde revolutie mee moeten maken voor ze geaccepteerd worden als volwaardige alternatieven voor de huidige technieken.

Met dit project willen de deelnemers in een 100% collectief IPC-project de uitdaging aangaan om prefab bouwen en Bio-Based materialen te combineren in de te ontwikkelen gebouwschil voor woningen en gebouwen. Voordat deze grondstoffen omgezet kunnen worden naar bouwmaterialen voor de Nederlandse markt en het Nederlandse klimaat moet (internationaal) kennis opgedaan worden en is onderzoek naar de eigenschappen van de nieuwe materialen noodzakelijk. Als de Bio-Based bouwmaterialen geschikt bevonden worden, zal onderzoek gedaan moeten worden naar de toepassing van deze materialen in prefab gevelconstructies en het proces om deze constructies te maken. Uiteindelijk moet het geheel voldoen aan de Nederlandse en Europese (bouw)regelgeving. De groep deelnemers beschikt over voldoende kennis en innovatief vermogen om hier invulling aan te geven. Moderne technieken en nieuwe inzichten zullen leiden tot geheel nieuwe toepassingen.

Rekening zal worden gehouden met bouwen aan een duurzaam milieu in heden en toekomst, waarbij veiligheid en het welzijn van de bewoners of gebruikers van het gebouw voorop staat.

Dit, door bij de ontwikkeling van de gebouwschil uit te gaan van:

- hout als basismateriaal voor het constructieve gedeelte
- droogbouwsysteem op basis van prefab constructies met als gevolg korte bouwtijden
- geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
- minimaal energiegebruik om te maken, verwerken en slopen
- damp-open bouwen in een hoogwaardig geïsoleerde gebouwschil
- luchtdicht bouwen met volledig natuurlijke ventilatie
- geïntegreerde natuurlijke energiebronnen op basis van zonne-energie
- mondiale voetprint = 0
- levensloopbestendig
- volledig kringloop, 100% hergebruik
- reduceren van faal- en afvalkosten

 

Inloggen

Het laatste nieuws

  • Nieuwsbericht

    Er moet minimaal 1 nieuwsbericht in de database zitten om de

    Lees verder