Project

Het IPC Biobased prefab gevel loopt van 1 juni 2012 tot 31 mei 2014.
Gedurende de twee jaren projectuitvoering worden 3 fases doorlopen. Deze fases zijn:

Fase 1: Research
Ter voorbereiding op de ontwikkeling gaan alle deelnemers binnen deze fase aan de slag met:
- drie kennislezingen m zich door professionals te laten praten over de laatste ontwikkelingen;
- een internationale inventarisatie “state-of-the-art” specifiek gericht op dit IPC
- zes brainstormsessies om te komen tot oplossingsrichtingen voor de deelcollectieven

Fase 2: Development
In deze fase gaan de ondernemers in de vijf deelcollectieven zelf aan de slag met het uitwerken van de oplossingrichtingen: het onderzoeken van de haalbaarheid tot en met het opstellen van prototypes van de deeloplossingen, dit altijd met het oog op de vraag van de markt. Afhankelijk van de op te lossen technische vraagstukken zullen de deelnemers daar kennisinstellingen bij betrekken. Door de ondernemers is voor de volgende deelcollectieven gekozen:

[1] Dakconstructies.
[2] Gevelconstructies.
[3] Kozijn- en/of deurconstructies.
[4] Gevelbekledingssystemen.
[5] Onderhoudsarme afwerksystemen.

Fase 3: Proof of concept
De afzonderlijke dak-, gevel- en kozijnconstructies zullen in deze fase samengevoegd worden tot prefab gebouwschillen, samengesteld uit Bio-Based materialen en totaal-gebouwschil-concepten. Van de totaalconcepten zullen de onderstaande zaken onderzocht worden:
- prestaties van het totaalconcept op basis van onderzoek, testen en berekeningen
- prestaties van het totaalconcept op basis van praktijkmetingen (proefproject).

Deze fase wordt afgesloten met het presenteren van de totaalconcepten en ook de afzonderlijke dak-, gevel- en kozijnoplossingen, opgebouwd uit Bio-Based materialen. Dit is de eerste stap naar vercommercialisering van component- en/of element oplossingen of totale-gevel-oplossingen.

Fase 4 …Vervolg
Hierna volgt de fase van certificering en vercommercialisering. Dit valt buiten de scope van het IPC project.

Inloggen

Het laatste nieuws

  • Nieuwsbericht

    Er moet minimaal 1 nieuwsbericht in de database zitten om de

    Lees verder